Historie


 

Strandheim var navnet på en av flere eiendommer som ble utskilt fra Ringve Gård på slutten av 1800 tallet. Eiendommen ble fradelt Ringve i 1887 og deretter solgt til dr Carl Hartmann.

Da Carl Hartmann døde, solgte enken eiendommen til direktør A.S. Bachke i 1894. I 1916 solgte han den videre til sin sønn Chr. Anker Bachke.

Ettersom tomtearealet tidligere lå under Ringve Gård, var det naturlig at vertshuset, som åpnet i 1999, ble kaldt Strandheim.

På folkemunne ble huset med den spesielle kledningen bare kaldt Sponhuset, så navnet ble etter hvert endret.

Ringve er en meget gammel gård som sannsynligvis også utgjorde en del av Lade eiendom. At eiendommen lå på det høyeste sentrale sted på Lade, var sikkert også viktig for de som slo seg ned her for ca 1000 år siden. Når det i tillegg vises til et offersted, omringet av store stener funnet i 1775, er det mulig at det var her ladejarlenes sæte og det gamle gudehov lå i den hedenske tid.

Det blir da spennende å tenke seg at Ringvebukta og Strandheim var en tumleplass for ladejarler og den berømte sjøhelten Peter Wessel Tordenskjold.

Huset er et helt enestående eksempel i Trondheim på å bruke håndkløyvd spon som ytterkledning. Deler av inventar, spisestue, fastbygde skap, ovnsnisje og tak, er godt bevart, noe som bidrar til den trivelige atmosfæren i huset.

Det var et forslag om riving av huset i 1978 som utløste ideen om alternativ bruk av eiendommen. I ettertid er det mange som er glade for at riving ikke ble realisert.

Det var Bjørn Øyangen som søkte Trondheim Kommune (nåværende eier av huset) om å få leie det til kafedrift. Et omfattende oppussingsarbeid innvendig var nødvendig før kaféen ble åpnet. Tapetene som er brukt er kopi av gamle norske tapeter, og fra kolleksjonen «Norsk arv».

Sponhuset framstår i dag som en perle et steinkast fra sjøen.

Fotograf: Marius André Olsen

Sponhuset

Huset er et helt enestående eksempel i Trondheim på å bruke håndkløyvd spon som ytterkledning. Husets form og den romantiske glassverandaen ligger meget idyllisk til ved strandkanten i Ringvebukta.

gammelt bilde av sponhuset

Det eldste bildet vi har funnet, viser husfruen på Ringve Gård med sine barn og tjenerstab.

Sponhuset

I 1999 ble det idylliske Sponhuset gjort om til bevertningssted. Huset med sitt særpregede utseende og de flotte friarealene som omgir huset, innbyr til både rekreasjon og trivsel.

Stranda ved ladestien

Sponhuset ligger midt på den 7 km lange Ladestien som går rundt hele Ladehalvøya fra Korsvika til Rotvoll. Stien er meget populær for folk i alle aldre, både til spaserturer, jogging og sykling. Den mest populære badestranden i Trondheim finnes også her.

Innsiden av sponhuset. 4 bord

Sponhuset ligger midt på den 7 km lange Ladestien som går rundt hele Ladehalvøya fra Korsvika til Rotvoll. Stien er meget populær for folk i alle aldre, både til spaserturer, jogging og sykling. Den mest populære badestranden i Trondheim finnes også her.

rundstykke med brie og skinke

Sponhuset tilbyr kafémat som kaker, rundstykker og vafler. I sommersesongen serveres også enkle lunchretter.

Du kan se flere bilder her

Sponhuset AS    |    KARTLENKE    |    Postboks 1842, 7440 Trondheim    |    Tlf: 924 77 567   |    post@sponhuset.no    |    Org.nr: 882 010 562